Pictogram nieuwsberichten
Pictogram huisartsen
Pictogram e-Health
Pictogram wachtdokter
Pictogram Links
Pictogram preventie
Pictogram praktische info
Pictogram bibliotheek

Preventie

Preventiemaatregelen

Geneeskunde heeft eeuwenlang het doel gehad zieken te genezen. Vandaag ligt de focus eerder op het voorkomen van ziekten. Dit zorgt niet enkel voor een daling van ziekte-onkosten en werkverlet, maar creëert ook een beter welzijn voor alle patiënten. Zo kunnen we langer van het leven blijven genieten en moeten we minder naar de dokter.
Door middel van preventie trachten huisartsen de kans op levensbedreigende aandoeningen bij hun patiënten zo klein mogelijk te maken. Over de volgende topics is het nut van preventie voldoende aangetoond via wetenschappelijk onderzoek:

Uw huisarts zal graag een preventieplan voor u opstellen waarin deze verschillende topics aan bod komen en kan u helpen bij het verwezelijken van de doelstellingen.

Handige tool: de gezondheidsgids

De huisartsen van onze wachtkring hanteren al enkele jaren de Gezondheidsgids. Dit is een wetenschappelijk onderbouwd instrument dat de huisarts helpt om in samenspraak met zijn patiënt een individueel preventieplan op te stellen en te bewaken. Deze Gezondheidsgids is in onze kring uitgewerkt samen met de preventieraad van Malle-Zoersel. In juni 2010 werd hij erkend door het RIZIV en in heel Vlaanderen verdeeld.
Praktisch: U download de Gezondheidsgids, vult deze in en maakt een afspraak bij uw huisarts. Tijdens de raadpleging zal u deze lijst samen met de huisarts overlopen en kan a.d.h.v. uw antwoorden een individuele en op maat gemaakte preventieplanning opgesteld worden: wat moet, met welke frequentie, wanneer, wel of niet gebeuren? De doelstellingen worden opgelijst en de opvolging wordt ingepland.

Preventie en het Globaal Medisch Dossier(GMD): het GMD+

Het Globaal Medisch Dossier is de motor van uw preventieplan. Met een GMD centraliseert u al uw medische gegevens bij één huisarts. Ook de antwoorden van de Gezondheidsgids zullen hierin worden opgenomen. Uw GMD-houdende huisarts zal de informatie gebruiken om het preventieplan op uw persoonlijke situatie af te stellen. Voordien werden deze handelingen ondergebracht in - wat men noemde - het GMD+. Dat is het preventieluik van het GMD waarvoor u éénmalig een toeslag betaalde (welke volledig door het ziekenfonds werd terugbetaald). Vanaf 2016 wordt dit preventieluik automatisch geïntegreerd in het GMD zonder dat u daar extra voor moet betalen. Uw huisarts zal actief de nodige preventiemaatregelen met u overlopen. Toch raden we aan om ook zelf uw huisarts aan te spreken over preventie.
Meer info over GMD? Klik hier